MIZIA Maciej – prezes

WODZIŃSKI Waldemar – wiceprezes

NOWAKOWSKI Karol – kier. sekcji bokserskiej