W Dniu 22 grudnia 2017 roku zorganizowaliśmy wigilię w której uczestniczyli pięściarze naszego klubu, trener, kierownik oraz Prezez Maciej Mizia i Wiceprezes Robert Kwak.
Wszyscy zawodnicy wraz z trenerem oprócz życzeń otrzymali z rąk kierownika sekcji i zarządu dyplomy i wyróżnienia za osiągnięcia w roku 2017.
Atmosfera była bardzo świąteczna a rozmowy z zawodnikami dały obraz jak bardzo są oni zaangażowani w trening i swoją przyszłość w naszym klubie.
Wszyscy mamy nadzieję że przyszły rok przyniesie jeszcze więcej radości dla naszych kibiców jak i samych zawodników, trenera i zarządu.