Kierownik Sekcji Bokserskiej naszego klubu Waldemar Wodziński zabrał na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do Konina trzech zawodników K.S. Górnik Sosnowiec Tomasza Kucka w wadze 69 kg, Mateusza Wodzińskiego w wadze 81 kg i Marcina Skrzypka w wadze 91 kg.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXV MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE O PUCHAR POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KONIN JÓZEFA NOWICKIEGO KONIN 15 – 20 PAŹDZIERNIKA 2017 1. CEL MISTRZOSTW • Popularyzacja pięściarstwa na terenie Polski. • Wyłonienie mistrza Polski w tej grupie wiekowej. • Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 19-23 lat. • Wyłonienie najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej. • Zdobycie przez zawodników klas sportowych. • Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej. 2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 15-20 października 2017 roku. W Koninie • Miejsce rozgrywania zawodów: Obiekt rekreacyjno sportowy RONDO ul. Al. 1-go maja 1a, 62 – 510 Konin Miejsce zakwaterowania: Wityng Sp. z o.o. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy. Mikorzyn 1a 62-561 Ślesin, Hotel Konin ul. Al. 1 maja 13. 62-510 Konin • • Biuro zawodów, przyjazd ekip, waga, badanie lekarskie, konferencja techniczna i losowanie w miejscu zakwaterowania. 3. ORGANIZATOR ZAWODÓW. • Organizatorem Młodzieżowych Mistrzostw Polski jest Polski Związek Bokserski, Miasto Konin oraz Klub Bokserski „Zagłębie Konin” 4. UCZESTNICTWO. • Zawody mają charakter „otwartych” , tzn. wszyscy zgłoszeni do 04 października 2017 roku zawodnicy, którzy spełniają wymagania regulaminowe PZB mają prawo do startu w zawodach. • Zawodnicy zgłoszeni po dniu 04 października 2017 nie gwarantujemy miejsc noclegowych. • W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1994 – 1998. • W MMP mogą startować zawodnicy zarejestrowani w centralnej kartotece PZB posiadający aktualną licencje zawodniczą oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi, posiadający obywatelstwo polskie. • W zawodach mogą startować zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową. • Dopuszcza się do startu zawodników niestowarzyszonych • Zgłoszenia zawodników i ekip należy dokonać do dnia 04 października 2017 roku na adres zaglebie.konin@onet.eu w celu zakwaterowania. • Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi; Hotel Wityng ok. 130zł z wyżywieniem osoba. Domki Wityng ok. 100 zł z wyżywieniem osoba, 70 zł ze śniadaniem osoba. Hotel Konin – ze śniadaniem. Pokój 1 os. Ok 140zł, Pokój 2 os. Ok 170zł, pokój 3 os. Ok 220 zł Płatność za 2 doby ( gotówką ) z góry w dniu zakwaterowania, zgłoszone miejsca zakwaterowania a nie wykorzystane równie pokrywa zamawiający. 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. • Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego. • Zestawienie par ustala się drogą losowania. Zawodnik przygrywający odpada. • PZB zastrzega sobie prawo rozstawienia zawodników • Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami. • Zawodnicy w zawodach starują we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA „ Adidas (Double-D) z Niemiec, Top Ten z Niemiec” ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach. • We wszystkich kategoriach wagowych 49 kg do 64 kg obowiązują rękawice 10-cio uncjowe. • W kategoriach wagowych 69 kg do +91 kg używa się rękawice 12-sto uncjowe. • Zawodników obowiązuję zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. • Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski) • Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). • Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy). • Sędziowanie odbywa się na kartach punktowych systemem 1+5. • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział sędziowski i Sportowy PZB. • Zawodnikowi, który po losowaniu nie wejdzie do ringu w pierwszej walce nie zostaną przyznane punkty. • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 6. PUNKTACJA I NAGRODY. • W każdej kategorii wagowej ocenia się 8 zawodników wg następującego klucza: 1 miejsce – 25 pkt. 2 miejsce – 21 pkt. 3-4 miejsce – 17 pkt. 5-8 miejsce – 11 pkt. • Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i nagrodę rzeczową oraz zdobywa mistrzowską klasę sportową • Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal, dyplom upominek oraz zdobywa mistrzowską klasę sportową. • Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale, dyplomy oraz zdobywają I klasę sportową. • Za zajęcie V-VIII miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową. 7. ZASADY FINANSOWANIA. • Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy oraz PZB. • Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/ uczestnicy mistrzostw. • Ustala się wpisowe od każdego zawodnika w wysokości 30 zł. 8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. • Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników mistrzostw odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik ( płatność na miejscu). Program XXV Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie, Konin 15-20.10.2017 Niedziela; 15.10.2017 Do godz. 12.00 – Przyjazd Ekip – Wityng Sp. z o.o. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy. Mikorzyn 1a 62-561 Ślesin Godz. 12 – 14.00 – waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania Godz. 15.00 – Konferencja techniczna, losowanie Godz. 18.00 – W zależności od liczby zgłoszeń zawodników ( pow. 32) walki eliminacyjne Poniedziałek; 16.10.2017 Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania Godz. 10.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin Godz. 16.30 – Uroczystość Otwarcia XXV Młodzieżowych Mistrzostw Polski – ORS Rondo , Konin Godz. 17.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin Wtorek; 17.10.2017 Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania Godz. 10.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin Godz. 17.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin Środa; 18.10.2017 Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania Godz. 10.00 – Walki Ćwierćfinałowe – ORS Rondo , Konin Godz. 17.00 – Walki Ćwierćfinałowe – ORS Rondo , Konin Czwartek; 19.10.2017 Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania Godz. 11.00 – Walki Półfinałowe – ORS Rondo , Konin Piątek; 20.10.2017 Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania Godz. 18.00 – Walki Finałowe – ORS Rondo , Konin Przyjazd ekip do biura zawodów, waga i badanie lekarskie zawodników, zakwaterowanie, konferencja techniczna – Wityng Sp. z o.o. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy. Mikorzyn 1a 62-561 Ślesin Miejsce rozgrywania walk – OBIEKT REKREACYJNO SPORTOWY RONDO – UL. AL. 1-GO MAJA 1A 62 – 510 KONIN KONTAKT: ANDRZEJ GOIŃSKI 509 853 893