W Dniu 30 marca 2017 roku mieliuśmy bardzo miłą uroczystość, mianowicie nasz Pięściarz Wiktor Bujakowski wraz z trenerem Karolem Nowakowskim i kierownikiem sekcji bokserskiej zostali zaproszeni przez Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego na tzw. ,,śniadanie mistrzów” gdzie ww odebrali z rąk Pana Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miejskiej wyróżnienia za bardzo dobre wyniki sportowe w 4 kwartale 2016 roku.
To właśnie w 4 kwartale 2016 roku Wiktor Bujakowski zdobył tytuł wicemistrza Polski w kategorii wiekowej Młodzik.