I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI IM.H.ŚREDNICKIEGO (23.04.2017)
SOSNOWIEC, HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA UL. BRACI MIEROSZEWSKICH 91

PROGRAM ZAWODÓW:

23.04.2017r. (NIEDZIELA)

8.00 – 9.30 waga i badania lekarskie
10.00 konferencja techniczna 
11.00 Przypomnienie sylwetki Mistrza H. Średnickiego
11.20 Wyróżnienia dla sportowców i działaczy Górnika Sosnowiec
11.40 Oficjalne otwarcie przez Prezydenta zawodów
11.45 Walki seniorów 4 pojedynki
12.45 Przerwa – zespół taneczny
12. 50 Walki Kadetów 6 pojedynków
13.50 Przerwa – zespół taneczny
13.55 Walki Juniorów 5 pojedynków
15.10 Przerwa – zespół taneczny, losowanie nagród dla publiczności
15.30 Walki Seniorów 3 pojedynki
 ok 17.00 Zakończenie zawodów
 

REGULAMIN
I MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO
IM.HENRYKA ŚREDNICKIEGO

1.CEL ZAWODÓW
Upamiętnienie wybitnego pięściarza i Mistrza Świata Henryka Średnickiego.
Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski.

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Międzynarodowy Turniej Bokserski im. H. Średnickiego zostanie rozegrany w dniu 23.04.2017 r.
w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy ,,Górnik’’ Sosnowiec

4. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział zawodnicy po wcześniejszym zgłoszeniu i dobraniu w pary przez organizatora zawodów.
Proszę o przesyłanie zgłoszeń swoich zawodników na adres e-mail w.wodzinski@wp.pl lub telefonicznie 698 665 613 Waldemar Wodziński (imię i 
nazwisko zawodnika, klub waga, ilość walk) 
W turnieju zostanie stoczonych 17 – 20 walk w następujących kategoriach wiekowych i wagowych

KADET
waga 46 kg Wiktor BUJAKOWSKI (Górnik Sosnowiec) vs Denis PARUBSKI (Czechy)
waga 54 kg Daniel TROJOK (Góral Żywiec) vs Dawid TUREK (Start Częstochowa)
waga 60 kg Ryan GBYL (Górnik Sosnowiec) vs Dawid POLAK (Czechy)
waga 60 kg Kevin GIBAS (Góral Żywiec) vs Jakub MOTYL (Start Częstochowa)
waga 63 kg
waga 70 kg Mateusz MACIĄG (Górnik Sosnowiec) vs Mikołaj CHMIELEWSKI (Start Częstochowa)
waga 80 kg

JUNIORZY
waga 64 kg Mateusz WUZIK (Garda Gierałtowice) vs Daniel SKORUPA (RMKS Rybnik)
waga 69 kg Szymon ŁAPA (Jawor Team Jaworzno) vs Mateusz FILIPEK (Odra Wodzisław)
waga 75 kg Wojciech FRELICH (RMKS Rybnik) vs Filip KOZAK (Czechy)
waga 81 kg Marcin TRYBALSKI (Garda Gierałtowice) vs Maciej MAŁYSZ (Start Częstochowa)
waga +91 kg

MŁODZIEŻOWCY/SENIORZY 
waga 64 kg Tomasz KUCEK (Górnik Sosnowiec) vs Tomasz WYKA (Nowa Huta)
waga 69 kg Paweł SABATOWICZ (Górnik Sosnowiec) vs Jarosław MICHALIK (Nowa Huta)
waga 75 kg Aleksander SMOŁKA (Śląsk Ruda Śląska) vs Kamil KUŹDZIEŃ (Start Częstochowa)
waga 81 kg Mateusz WODZIŃSKI (Górnik Sosnowiec) vs Mateusz PAWŁOWSKI (Nowa Huta)
waga 91 kg Marcin SKRZYPEK (Górnik Sosnowiec) vs Witold LISEK (Śląsk RudaŚląska)
waga +91 kg Miłosz WODECKI (LKS Myszków) vs Paweł GŁĄB (Nowa Huta)
waga +91 kg 

Zawodnicy muszą być zgłoszeni do ewidencji Śląskiego Związku Bokserskiego posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz książeczkę sportowo-
lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walki. 
Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy którzy zostali dobrani poprzez wcześniejsze zgłoszenie do Waldemara Wodzińskiego w.wodzinski@wp.pl

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
Walki trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorzy i seniorzy) i 3 rundy po 2 minuty (kadeci) z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas (Double-D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, BAIL zapewniają 
macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych,(seniorzy od 69 kg.12 uncjowe)
Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
Zestawienie par ustala się drogą doboru z wcześniejszego zgłoszenia oraz potwierdzeniem zgodności trenerów. 
Zawodnika obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzi do walk.
Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.
Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego
Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
W sprawie odwołań i protestów obowiązuje § 29 Regulaminu Sportowego.
Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. Nagrody
Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom 
Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom

7. Warunki finansowe
Zamówienia wyżywienia i zakwaterowania kluby zgłaszają na podstawie komunikatu organizatora. 
Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy.

Organizator
Waldemar Wodzinski
Tel. 698 665 613
w.wodzinski@wp.pl