Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie 2017

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LXXXVIII

INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W BOKSIE

CZŁOPA 27-31.03.2017

 CEL IMPREZY: Wyłonienie najlepszych zawodników boksu olimpijskiego w każdej kategorii wagowej w grupie wiekowej Elite ( 19 – 40 lat ), promocja boksu olimpijskiego oraz nadanie klas sportowych zawodnikom.

ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski Warszawa, Klub Sportowy Boxing Team Wałcz, Gmina Człopa, Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 27-31 marca 2017 roku w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie przy ul. Osiedlowej 9.

UCZESTNICTWO. W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1977 – 1998, zgłoszeni  do centralnej kartoteki PZB i posiadający aktualną i opłaconą licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi  badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie
z Regulaminem Mistrzostw  Polski oraz Regulaminem Sportowym i Opieki  Zdrowotnej PZB.

Sprzęt startowy: stroje startowe oraz rękawice w kolorze narożnika we własnym zakresie. Rękawice musza posiadać atest firm : Adidas ( Double – D), Top – Ten, Westing, FBT, Velocity zgodnie z regulaminem AIBA.

Ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 30 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Koszt zakwaterowania i wyżywienia ponoszą zawodnicy lub kluby macierzyste. Nocleg bez wyżywienia 55 zł za dobę, z wyżywaniem 90 zł. Zawodnicy, trenerzy i osoby towarzyszące opłacają pobyt za dwie pierwsze doby z góry na rachunek bankowy podany w systemie zgłoszeń. Ekipy, które chcą mieć zapewniony nocleg i wyżywienia opłacają swój pobyt z góry po przyjeździe, za dwie doby, na podstawie wystawionego rachunku w przypadku braku wpłaty organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem. UWAGA w nagłych wypadkach kontakt 605 358 133.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia tylko i wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeń na stronie ww.pnckis.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2017r.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

                                             Ze  sportowym  pozdrowieniem

                                                                      O R G A N I Z A T O R

PROGRAM

                   LXXXVIII Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w boksie

27.03.2017r  ( poniedziałek )

–  do godz.9:30               –  przyjazd  ekip

–  godz.   9:30-11:30      –  badania  lekarskie i waga zawodników

–  godz.   13:00                –  konferencja techniczna  i  losowanie

–  godz.   15:00            –   I seria walk eliminacyjnych

– godz. 19:00 – II seria walk eliminacyjnych

28.03.2017 r. (wtorek)

–  godz.  7:00 -8:00          –  badania  lekarskie  i waga 

–  godz.  11:00                 –  walki eliminacyjne     III seria

–  godz   17:00                 –  walki  eliminacyjne   IV  seria

29.03.2017r. (środa)

–  godz.  7:00 -8:00          –  badania  lekarskie  i waga 

–  godz.  11:00                 –  walki ćwierćfinałowe    I seria

–  godz   17:00                 –  walki  ćwierćfinałowe   II  seria

30.03.2017 r. (czwartek)

–   godz. 7:00 – 8:00          –  badania  lekarskie  i  waga

–  godz.  11:00                  – walki półfinałowe

 

12.03.2017 r. (piątek)

–   godz. 8:00 – 9:00        –  badania  lekarskie  i  waga

–   godz.  18:00                –   walki  finałowe