MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W BOKSIE (09-12.03.2017)

KNURÓW, HALA SPORTOWA UL. GÓRNICZA 1

PROGRAM ZAWODÓW:

9.03.2017r. (czwartek)
9,00 – 12,00 waga i badania lekarskie
13,00 konferencja techniczna i losowanie
15,00 oficjalne otwarcie mistrzostw i rozpoczęcie zawodów

10.03.2017r. (piątek)
7,00 – 8,00 waga i badania lekarskie
11,00 rozpoczęcie walk (w połowie walk 30 min. przerwy)

11.03.2017r. (sobota)
7,00 – 8,00 waga i badania lekarskie
11,00 rozpoczęcie walk (w połowie walk 30 min. przerwy)

12.03.2017r. (niedziela)
7,00 – 8,00 waga i badania lekarskie
11,00 rozpoczęcie walk 
wręczanie nagród i zakończenie mistrzostw

REGULAMIN
MISTRZOSTW ŚLĄSKA NA ROK 2017

1.CEL ZAWODÓW
• Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w tych grupach wiekowych.
• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry Śląska.

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Mistrzostwa Śląska Kadetów, Juniorów i Seniorów zostaną rozegrane w dniach 9.03 – 12.03.2017 r.
w Knurowie przy ul. Górniczej 1.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
• Organizatorem zawodów jest Śląski Związek Bokserski poprzez klub „ BKS Concordia Knurów”

4. UCZESTNICTWO
• W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2001-2002 (kadeci) 
• 1999 – 2000 (juniorzy), 1977-1998 (seniorzy).
• Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze. 
W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz, to zatrzymuje on tytuł na rok następny.
• W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni do ewidencji Śląskiego Związku Bokserskiego posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
• Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walk. 
 • Do zawodów będą dopuszczeni tylko zawodnicy z klubów zarejestrowanych w Śląskim Związku Bokserskim oraz opłaconą składką członkowską za 2017 rok (termin wpłaty do 28.02.2017)
• Mogą startować zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. pod warunkiem, że na miesiąc przed zawodami zgłoszą na piśmie wraz z badaniami lekarskimi ten fakt do PZB.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
• Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
• Walki trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorzy i seniorzy) i 3 rundy po 2 minuty (kadeci) z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
• Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas (Double-D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, BAIL zapewniają macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m 
o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
• W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych,(seniorzy od 69 kg.12 uncjowe)
• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
• Zawody rozgrywane są w 10 kategoriach wagowych (juniorzy i seniorzy): 46 -49 kg. 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg.
• w 13 kategoriach wagowych (kadeci): 46 kg. 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg., 
• 66 kg. 70 kg. 75 kg. 80 kg. 80+ kg.
• Zawody rozgrywane są systemem pucharowym / zawodnik przegrywający odpada/.
• Zestawienie par ustala się drogą losowania. 
• Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
• Zawodnika obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzi do walk.
• Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub 
z elementami czerwonymi.
• Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy Śląskiego Związku Bokserskiego
• Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
• W sprawie odwołań i protestów obowiązuje § 29 Regulaminu Sportowego.
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

8. Punktacja
Seniorzy:
I miejsce 30 pkt.
II miejsce 20 pkt.
III-IV miejsce 15 pkt.
V-VIII miejsce 8 pkt

Juniorzy:
I miejsce 12 pkt.
II miejsce 9 pkt.
III-IV miejsce 6 pkt.
V-VIII miejsce 3 pkt.

Kadeci:
I miejsce 7 pkt.
II miejsce 5 pkt.
III-IV miejsce 3 pkt.
V-VIII miejsce 1 pkt.

9. Nagrody
• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom 
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom 
• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy

10. Warunki finansowe
• Zamówienia wyżywienia i zakwaterowania kluby zgłaszają na podstawie komunikatu organizatora. 
• Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.

Przewodniczący Wydz. Sportowego
Śląskiego Związku Bokserskiego
Krzysztof Byrdy