Szanowni Państwo, nasz Klub Sportowy jest Organizacją Pożytku Publicznego, więc podatnicy mogą odliczać 1% podatku dochodowego,
przekazując go na działalność takiej właśnie organizacji jak nasza. Zatem serdecznie prosimy Państwa o wpłaty 1 % podatku na nasze konto
ocaż jeżeli to możliwe poinformowanie rodziny, sąsiadów i znajomych o takiej możliwości.
Całość otrzymanej z podatku kwoty jest przekazana na potrzeby sekcji bokserskiej naszego Klubu Sportowego Górnik Sosnowiec – to dzięki
Wam nasi zawodnicy zdobywają medale na arenach ogólnopolskich jak i zagranicznych i za to Wam PIĘKNIE DZIĘKUJEMY…
Wpłacony 1 % podatku jest zwracany w całości przez Urząd Skarbowy.
Wpłat w wysokości 1% podatku prosimy dokonywać na:
Konto Klubu Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 13 1050 1272 1000 0008 0100 5109
w tytule wpłaty wpisujemy:
wpłata 1% podatku na rzecz Organizacja Pożytku Publicznego Sekcja Bokserska K.5. Górnik Sosnowiec zgodnie z art. 27 ust. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.