Wyniki wyborów w Śląskim Związku Bokserskim

1 lipca 2016 w Knurowie ul.Szpitalna 29, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Śląskiego Związku Bokserskiego, podczas którego wybrano prezesa, zarząd i komisję rewizyjną.

Prezesem został wybrany  Andrzej Filipek.

Zarząd: Henryk Wilk, Piotr Byrdy, Anatoli Jakimczuk, Mieczysław Gołąb, Tadeusz Skwara, Sławomir Dubiel, Ludwik Buczyński, Wiesław Andrzejczak.

Komisja rewizyjna: Adam Spiecha, Ryszard Sałek, Waldemar Wodziński.